آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

مهندسی فروش-دانشمندان فقیر

دانستن علم فروش نه تنها خوب، بلکه لازم است ولی آیا داشتن علم فروش برای تبدیل شدن به یک فروشنده موفق کافیست؟! به جز دانش فروش چه چیزی لازم است؟؟ استاد محمدرضا محمدی مدیرعامل شرکت پاکنام بی بافت توضیح میدهد


Category: مدرسه کسب و کار مقام امنComments: 0Post Date: مارس 7, 2019

ذهن ثروت ساز-فقیران پولدار

چیزهایی که نادیدنی هستند، چیزهایی که دیدنی هستند را بوجود می آورند. . برای یک فرد ثروتمند، آنچه نادیدنیست ذهن اوست. . ذهن ما چه کمکی به ثروتمند شدنمان می‌کند؟ . استاد محمدرضا محمدی مدیرعامل شرکت پاکنام بی بافت توضیح میدهد . #کسب_و_کار_امن با #مقام_امن . #ذهن_ثروت_ساز #ثروت #موفقیت  


Category: مدرسه کسب و کار مقام امنComments: 0Post Date: مارس 7, 2019

مهندسی فروش-تفاوت بین نفر اول و دوم

چه علت هایی وجود دارد که در کسب و کارهای مشابه هم برنده وجود دارد هم بازنده؟ . برای اینکه نفر اول کسب و کار خودمان باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ . تفاوت بین نفر اول و دوم در چیست؟ . استاد محمدرضا محمدی مدیرعامل شرکت پاکنام بی بافت توضیح میدهد . #کسب_و_کار_امن با #مقام_امن . #مهندسی_فروش #استراتژی_فروش #موفقیت  


Category: مدرسه کسب و کار مقام امنComments: 0Post Date: مارس 7, 2019

ذهن ثروت ساز-بخوابید و ثروتمند شوید

با کلام موثرمان ذهنمان را به گونه ای بسازیم که ما را در رسیدن به ثروت یاری کند . اما این امر چگونه ممکن می شود؟ . می خواهید این کلام را بشناسید؟ . استاد محمدرضا محمدی مدیرعامل شرکت پاکنام بی بافت توضیح میدهد.  


Category: مدرسه کسب و کار مقام امنComments: 0Post Date: مارس 7, 2019