برچسب - روانشناسی

رفتار آگاهانه چیست؟

رفتار آگاهانه چيست؟ ‎چگونه مي توان با انتخاب رفتار يا همان رفتار آگاهانه بحران هاي پديد آمده را مديريت كرد؟ ‎رفتار آگاهانه چگونه مي تواند واكنش عصبي را به واكنش ادراكي تبديل كند؟ استاد محمدرضا محمدی در نوای امن زیر توضیح می دهد      


نوای امن: حال خوب و سلامت روان

۷ نشانه سلامت روان چیست؟ نقش عزت نفس در سلامت روان نظر دیگران در مورد شما چقدر اهمیت دارد؟ شما به تمام خواسته هایتان میرسید اگر … استاد محمدرضا محمدی در نوای امن توضیح میدهد        


اثرگذاريد يا اثرپذير ؟

اثرگذاريد يا اثرپذير ؟ يكى از پيش فرضهاى NLP اين است كه براى ورود به هر سرزمين نياز به نقشه داريم . نقشه ؛ ايده و افكار و برنامه هاى ماست . سرزمين ؛ جهان پيرامون و محيطى است كه در آن زندگى مى كنيم . نكته مهم اين است كه نقشه و سرزمين يك رابطه‌ى خطى و متقابل با هم دارند . براى اينكه بدانيد تاثیرگذارید یا اثرپذیر به بیان دیگر ، طرح و ايده و افكار (نقشه) شما روى محيط شما (سرزمين) موثر [...]